Kloak-arbejde


 

Referencer på udført kloakarbejde

Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S udfører alle former for kloakarbejde. Opgaverne spænder fra mindre opgaver hos private til større byggemodninger og renoveringer for det offentlige eller erhvervslivet.

Sejer Pedersen A/S udfører mange former for kloakarbejde

Certificeret og kvalitetssikret kloakarbejde

Kloakarbejde udført af Sejer Pedersen A/S bliver udført efter gældende love. Vi er certificerede og tilmeldt godkendt kontrolordning, hvilket betyder, at vi har et godkendt kvalitetssikringssystem. Dette  skal sikrer kunden, at opgaven bliver udført korrekt og opfylder gældende lovkrav samt at vores medarbejdere er uddannede inden for kloak-branchen og er kompetente til de opgaver, vi påtager os.

Mange former for kloakarbejde

Kloakarbejde kan fx. omfatte renovering af utætheder på rør som kan forårsage indtrængning af rødder, rotteangreb, tilstopning eller forurening.
Renovering af kloakrør er en udbredt kloakopgave. Kloakrør skal renoveres inden skaden sker. Der er forskellige måder at renovere og forny gamle slidte kloakrør- eller brønde, vigtigst er, at få det gjort, så kloakrøret ikke bliver hjemsted for rotter eller forurening.

Der kan også være behov for kloakarbejde i forbindelse med oprettelse af en faskine til bortledning af regn- og overfladevand eller måske trænger sommerhuset til en ny spildevandsbrønd.
Mange kommuner kræver en separering af regn- og spildevand. Behovet for separering af vandet skyldes problemer med hovedkloakkerne. De har pga øget husbyggeri svært ved at bortlede de store vandmængder og derfor er det nødvendigt med en ny skelbrønd, hvilket kommune får lavet. Herefter er det op til husejeren, at få separeret regnvandet fra.

Byggemodning er ligeledes en del af den type kloakarbejde Entreprenørfirma Sejer Pedersen A/S udfører. Byggemodning udføres i alle størrelser og kan tilbydes både som hovedentreprise og som underentreprise og både til private og erhverv/offentlige.

Ved hovedentreprise står Sejer Pedersen A/S for hele styring og ansvar for opgaven til forskel fra underentreprisen, hvor bygherre selv har styringsansvaret og Sejer Pedersen A/S primært kun håndterer kloakarbejdet.


Ved byggemodning af en byggegrund sørger Sejer Pedersen A/S for, at alle installationer, forsyninger, afløb og kloakere er ført frem til grunden, så landmåleren kan komme og måle grunden op og udarbejde et matrikelnummer.

Bygværker og bassiner: Specielt til det offentlige udfører Sejer Pedersen A/S kloakopgaver som indebærer opførelse af bygværker og bassiner til aflastning af kapacitetsproblemer i afløbssystemet.


Kloakopgaverne kan som ovenstående være mere eller mindre omfattende, men uanset størrelsen, er Sejer Pedersen A/S klar til at løfte opgaven.