Bly-senering


 

Ligesom både asbest og PCB, var bly i mange år et hyppigt anvendt materiale i byggebranchen i Danmark igennem århundreder. Bly blev blandt andet brugt i maling, samt ikke mindst i tagrender, inddækninger og en lang række former for plastik. Bly er et grundstof og forekommer derfor naturligt i naturen, men da det samtidig er et tungmetal indeholder det en lang række giftige kemikalier, som kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for personer, der udsættes for blyholdige materialer.

Udsættelse for bly påvirker blandt andet nervesystemet, nyrerne og forplantningsevnen og kan i mange tilfælde medføre kræft.  Blyhvidt – en særlig blyholdig maling blev allerede forbudt tilbage i 1950, imens de fleste andre blyholdige produkter først blev forbudt i 2001.  Af denne grund findes der stadig mange bygninger i Danmark, som indeholder blyholdige materialer. Heldigvis er det først i forbindelse med renoveringer eller nedrivninger, at der er risiko for, at man kan blive udsat for de farlige stoffer og derfor er det afgørende, at man overlader blysaneringen til professionelle fagfolk.

Medarbejderne i Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S specialuddanelser inden for nedrivning af PCB. Vi holder os løbende opdateret med brug af specialværktøjet til nedrivning af bly, hvor vi opstiller skifterum med bad og udluftning til, for at afgrænse arbejdspladsen så meget som muligt. 

Derved kan vi lave kvalitetssikring af det udførte nedrivnings-, sanerings- og bortskaffelsesarbejde. Vores medarbejder kan endvidere træffe nødvendige foranstaltninger ved transport og bortskaffelse af farligt affald og kommunale reningslinjer for farligt affald.