Nedbrydning og knusning af beton


 

Referencer på udført nedbrydningsarbejde

Entreprenrfirmaet Sejer Pedersen A/S har opbygget en erfaren stab af medarbejdere til nedbrydning af bygninger samt knusning af beton.


Der er forskellige stadier i nedbrydning af bygninger. Nogle gange er der behov for en totalnedrivning, andre gange kun udvendigt eller indvendigt eller måske kun dele af bygningen. Uanset hvor stort omfanget af nedbrydning er, skal det gøre med præcision og professionel ekspertise.

Betonknusning efter nedbrydning af bygning udført af Sejer Pedersen A/S

Nedbrydningsopgaver

Nedbrydningsopgaverne veksler af størrelse og kompleksitet. Nogle gange er det mindre opgaver som garager, skure, tage og enfamiliehuse, andre gange er det store opgaver som fabrikker, nedlagte ejendomme, store skorstene og siloer og landbrug.


Nedbrydning sker mange gange i forbindelse med renovering af bygninger, hvor måske kun dele af bygningen skal nedrives.

Afhængig af nedbrydningsopgaven, er det både private og erhverv samt det offentlige som Sejer Pedersen A/S udfører nedbrydning for. Det kan være husejere, kommuner, arkitekter, ingeniører m.fl. som har brug for vores ekspertise.

Håndtering af nedbrydningsaffald

Som led i nedbrydning af bygninger m.m. er der store krav om sortering og håndtering af nedbrydningsaffaldet. For det første indeholder mange bygninger asbestholdige materialer, hvilket skal demonteres og bortskaffe på en miljørigtige måde.


Derudover skal al øvrig affald sorteres, så fx træ, beton, isolering m.m. ikke blandes. Meget af materialet skal bortskaffes andet kan genanvendes.

Betonknusning

Som et led i nedbrydningsprocessen tilbyder Sejer Pedersen A/S også betonknusning. Betonknusning er nødvendigt til nedbrydning af bl.a. store sokler og ameret betondæk.


Vores mobile kæbeknuser udlejes til projekter i hele Danmark.

Modtagerplads

For at håndtere nedbrydningsmaterialerne bedst muligt, har Sejer Pedersen A/S anlagt en miljø- og modtageplads, der er godkendt til sortering og nedknusning af bygningsaffald.  


På vores modtageplads i har vi åben for modtagelse af betonaffald, teglbrokker og muldjord. Disse materialer bliver genbrugt som knust beton, asfalt, blandingsgods og harpet muld.