Byggeri


 

Referencer på udført byggeriarbejde

Hos entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S tilbydes fag- og underentrepriser inden for byggeri. Entrepriser inden for byggeri spreder sig over et bredt område, men vi koncentrer os omkring nedbrydning-, jord-, kloak- og belægningsarbejde.


Jo tidligere vi er med i byggeriets projekt, jo bedre kan opgaven løses, da jord- og kloakarbejdet løses mest optimalt fra startfasen af byggeriet.

Entrepriser inden for byggeri udført af Sejer Pedersen A/S

Byggeriområder

En stor del af vores opgaver er inden for jord- og anlægningsarbejdet. Det betyder, at vi både er med i opstartsfasen, hvor fundamentet for hele byggeriet laves samt med i den sidste byggefase, hvor belægningsarbejdet er påkrævet.

Sejer Pedersen A/S udfører entrepriser inden for byggeri i stort set alle kategorier. Det betyder at vi både er fungerende i det private med bygning af boliger og anlægsarbejde, men også med erhvervsbyggeri som bl.a. omfatter produktionsbygninger, landbrugsbygninger, offentlige byggerier som fx. skoler, institutioner eller driftsbygninger m.v. hvor entreprisen ofte er jord- og belægningsarbejde, men også kloak- og nedbrydningsarbejde.

Eftersom vi arbejder både med privat og erhverv veksler vi jævnligt mellem mindre entrepriser samt helt store og meget omfattende entrepriser.

Uanset om entreprisen på byggeriet er lille eller stor, vægtes kvalitet, faglighed, service og fleksibiliet højt hos Sejer Pedersen A/S. Vi ser altid vores byggeri-entrepriser som et samarbejde mellem bygherre og os, hvilket ikke kan fungere, hvis ovenstående kriterier ikke opfyldes.

Fordelen ved brug af entreprenører

Når bygherre vælger at bruge en entreprenør til en del af byggeriet, er det for at opnå bedst faglige kompetencer til den bedste pris. Som entreprenørfirma specialiserer man sig inden for forskellige fagområder inden for byggeriet og kan derfor tilbyde lige den fagydelse, som bygherre har brug for i de forskellige faser af byggeriet. Der opereres med mange forskellige entrepriser, hvor Sejerpedersen A/S primært tilkobles med en fag- eller underentreprise.

Fagentreprise

Fagentreprise vælges i de tilfælde, hvor bygherre selv står for styringsansvaret af byggeriet og hvor forskellige fagmestre arbejder sammen. Det betyder, at man som bygherre selv kan indhente tilbud, så den bedste pris og kvalitet findes på byggeriet.

Underentreprise

På samme måde som fagentreprisen er en underentreprise også kun en del af selve byggeentreprisen. Dvs. at bygherre selv styrer byggeriet med hjælp fra forskellige entreprenører.