Kerneydelser

Skal vi være din næste samarbejdspartner? Vores kompetencer har en bred spændevidde og vi udfører arbejdet til private samt erhverv, enten som fagentreprenør eller underentreprenør. Vi samarbejder dagligt med kompetende underleverandør og entreprenør, som hjælper med at udføre arbejde som vi ikke har nok kendskab til. Det giver dig mulighed for samle hele paletten under én entreprenør. Det er bl.a. spunsning, pælefundering og gartnerarbejde. 

Vil du være sikker på, at forarbejdet er gjort ordenligt, så kontakt os! 

Jord

Om det er udgravning til et enfamiliehus eller til en kælder under et hotel så er vi klar til at udeføre opgaven. Vores ekspertise og specialmaskiner er med til at sikre at jordarbejdet er udført korrekt, derved er alle gravemaskiner over 8 tons er installeret med det nyeste teknologi indenfor GPS og laser, så vi ikke fejler. 

Kloak

Hos Sejer Pedersen stræber vi efter at være de bedste. Vores mange års erfaring i kloaken samt vores kompetente og specialuddannet personale gør at selv den mest komplicerede kloakopgave kan løses til perfektion. Vi skal sikre fremtidens kloakker om det er kloakseparering ved den gamle villa eller udskifting af hovedledninger i centrum af byen så er vi klar til at løse opgaven. 

Belægning og beplantning

Opgaven inden for belægning er meget varienrende, både på størrelse, men også på materialevalg og funktion samt hvilken belastning belægningen skulle kunne modstå. Til den private husejer kan Sejer Pedersen tilbyde belægningsarbejde til fx. indkørsel, terasse, gangstier m.v. Til erhverv og det offentlige er belægningsopgaverne som regel langt større end til private husejere. Denne type belægningsarbejde kan fx. være anlæggelse af bytorve, store parkeringspladser og veje, men også almindelig flisebelægning bare i større omfang. Fælles for belægningsarbejdet er, at forarbejdet med stabilgrus m.v. udføres med høj faglighed og stor erfaring, så belægning holder i mange år.

Nedbrydning

Nedbrydningsopgaverne veksler af størrelse og kompleksitet. Nogle gange er det mindre opgaver som garager, skure, tage og enfamiliehuse, andre gange er det store opgaver som fabrikker, nedlagte ejendomme, store skorstene og siloer og landbrug. Som led i nedbrydning af bygninger m.m. er der store krav om sortering og håndtering af nedbrydningsaffaldet. For det første indeholder mange bygninger asbestholdige materialer, hvilket skal demonteres og bortskaffe på en miljørigtige måde. Som et led i nedbrydningsprocessen tilbyder Sejer Pedersen også betonknusning. Betonknusning er nødvendigt til nedbrydning af bl.a. store sokler og ameret betondæk. For at håndtere nedbrydningsmaterialerne bedst muligt, har Sejer Pedersen anlagt en miljø- og modtageplads, der er godkendt til sortering og nedknusning af bygningsaffald. På vores modtageplads i har vi åben for modtagelse af betonaffald, teglbrokker og muldjord. Disse materialer bliver genbrugt som knust beton, asfalt, blandingsgods og harpet muld.

Miljøsanering

Sejer Pedersens har fagfolk med specialuddannelser til udførelse alle former for miljøsaneringsarbejde. 

- Asbestsanering
- PCB-sanering
- Bly-sanering

Ved miljøsanering har vi sundhed og sikkerhed i første prioitet. Vi stræber efter en korrekt udførelse af de forskellige saneringsformer. Hos Sejer Pedersen lokaliserer vi og nedbryder de miljøfarlige stoffer med specialværktøj, der sikrer en korrekt veludført miljøsanering. Saneringsafdelingen har deres egen skurvogn til miljøsanering med bad og omklædningsrum.

Vindmøller

Første led i arbejdet er etablering af stabile indkørselsveje til meget tung transport. Hvis ikke vejforholdene er i orden, er det svært at få vindmøllerne transporteret korrekt hen til opstillingspladsen. Arbejdet med etablering af vejene udføres af dygtige fagfolk, som har forståelse og erfaringen for tung trafik. Når vejene er etableret skal der graves ud til fundamentet. Og i projekter med vindmøller, er det meget store fundamenter der skal laves. Udgravningen og klargøringen til vindmøllefundamentet skal udføres med kvalitet for øje, da stabiliteten er vigtig, så fundamentet støbes på et godt underlag. Efter udgravningen kan fundamentet til vindmøllen støbes. Projekter med vindmøller bliver som regel udført som underentreprise med faste samarbejdspartner.

Har du lyst til at vide mere?

 

keyboard_arrow_up