ASBESTSANERING


 

Asbest var almindeligt anvendt i byggematerialer i Danmark i 1960’erne og 1970’erne, fordi det mindskede risikoen for brand. Asbest viste sig dog at være særdeles skadeligt ved indånding og kan forsage en lang række sygdomme, herunder asbestose/stenlunger og kræft. Derfor blev det forbudt i 1986.

På trods af forbuddet findes asbest stadig i dag i bl.a. gammelt vinyl, gulvlim, fliseklæber, beton, lofter og rørisolering, samt i gamle tag-, facade- og loftplader. Derfor er det afgørende at få fjernet, hvis du fx står overfor at modernisere eller rive en bolig ned.

Alle medarbejder, der varetager arbejde, som er sundhed- og miljøskadelig, har specialuddanelser for at udføre arbejdet korrekt uden sundhedsskadelige problemer, ved arbejde med asbestholdige materialer.

Medarbejderne kan udføre asbestsanering inden for forskellige jobområder, fx nedrivning af beklædningsplader, eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygning, tog eller skibe.