Referencer


 

Ønsker du at se et udsnit af referencer inden for Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S arbejdsområde, kan du klikke på én af nedenstående kategorierne eller i menuen i venstre side.

BYGGERI

KLOAK

BELÆGNING 

VINDMØLLER

NEDBRYDNING

Sejerpedersen A/S udfører entrepriser inden for byggeri Sejerpedersen A/S udfører entrepriser inden for kloak Sejerpedersen A/S udfører entrepriser inden for belægning Sejerpedersen A/S udfører entrepriser inden for vindmølleprojekter Sejerpedersen A/S udfører entrepriser inden for nedbrydning og betonknusning

  

Udpluk af referencer:

Nedenfor ses et udpluk af referencer - for en mere specifik referenceliste inden for et specielt område, vælg området i menuen i venstre side.

Audi huset, Fredericia

 

Campus VIA, Århus

Entrepriser for Audi huset Fredericia udført af Sejer Pedersen A/S   Entrepriser for Campus VIA, Århus udført af Sejer Pedersen A/S

Bygherre:

Semler Audi Details A/S   Bygherre: 

VIA University College 

Rådgiver: Midsconsult   Rådgiver:  Moe og Brødsgaard 
Totalentreprenør: CC-Contractor A/S   Totalentreprenør:  Pihl & søn A/S
Omfang: 10.000 m2   Omfang: 

27.500 m2 

Byggeår:    2009 til 2010   Byggeår:   2010 
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:   Fagentreprise 
Gennemsnitlig bemanding:  3 til 10 mand    Gennemsnitlig bemanding:  5 til 10 mand 
         
Byggerites kompleksitet:      Byggerites kompleksitet:    

Audi huset anses for at være et mindre med komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne bl.a. har været:

 • specieller krav til materialevalg ud fra arkitekt ønske
 

VIA University anses for at være et meget komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.

 • Etablering af opsamlingstank til genbrug af regnvand
 • Større brolægningsarbejde med specielle geometriske former
 • Større gartnerentreprise med arkitektoniske udfordringer
 
         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Kvm. Byggegrund:  30.000 m²    Udgravning bordkørsel: 8.000  m²
Skurby:  200 Personer    Belægning:  27.000  m²
Udgravning bordkørsel:  25.000 m3    Gartnerentreprise: 28.000  m²
Belægning:  18.500 m²       

Bestseller selected camp, Brande

 

House of Vestas, Skejby

Entrepriser for Bestseller selected camp udført af Sejer Pedersen A/S   Entrepriser for Vestas udført af Sejer Pedersen A/S

Bygherre:

Bestseller   Bygherre: 

Vestas Wind Systems A/S 

Rådgiver: Ingeniør gruppen vestjylland   Rådgiver:  Arkitema / Cowi
Totalentreprenør: CC-Contractor A/S   Totalentreprenør:  Pihl & søn A/S
Omfang: 3500 m2   Omfang: 

22.500 m2 og  8.000m2 Kælder

Byggeår:    2012   Byggeår:   2008 - 2010 
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:   Fagentreprise 
Gennemsnitlig bemanding:  2 til 5 mand    Gennemsnitlig bemanding:  10 til 20 mand 
         
Byggerites kompleksitet:      Byggerites kompleksitet:    
Bestseller selected camp anses for at være et mindre komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.
 • Stor udgravning og bortkørsel af jord
 • Længer stisystem rundt om i terrænet
 • Nedsivningsanlæg for hele kontorbygningen
  House of Vestas anses for at være et meget komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.
 • Større kælderudgravning under byggeopførelsen
 • Håndtering af forurenet jord
 • Nedlægning af 60.000 m trykledning til jordvarmeanlæg
 
         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Kvm. Byggegrund:  10.000 m²    Kvm. Byggegrund: 60.000  m²
Skurby:  100 Personer    Skurby: 750 personer
Udgravning bordkørsel:  15.000 m3    Udgravning bordkørsel: 92.000  m3
Belægning:  5.000 m²    Belægning:  27.000  m²

Krifas hovedkvarter, Lisbjerg

 

Simens R-D testcenter, Brande

Entrepriser for Krifa, Lisbjerg udført af Sejer Pedersen A/S   Entrepriser for Siemens testcenter, Brande udført af Sejer Pedersen A/S

Bygherre:

Krifa   Bygherre: 

Simens Wind Power A/S 

Rådgiver: Midtconsult   Rådgiver:  Moe og Brødsgaard 
Totalentreprenør: Gråkjær A/S   Totalentreprenør:  CC-Contractor A/S
Omfang: 12.500 m²   Omfang: 

8.300 m² 

Byggeår:    2011 til 2012   Byggeår:   2012
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:   Fagentreprise 
Gennemsnitlig bemanding:  2 til 8 mand    Gennemsnitlig bemanding:  2 til 5 mand 
         
Byggerites kompleksitet:      Byggerites kompleksitet:    
Krifas hovedkontor anses for at være et meget komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.
 • Dårlige bundforhold (Kvældning) 
 • Forhøjet grundvandsspejl, der krævede store grundvandssænkninger
 • Terrænregulering med overskudsjorden
  Simens testcenter i Brande anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.
 • En kort og hurtig byggeperiode, der har krævet omhyggelig tilrettelæggelse
 • Belægning med CSG (Cement stabiliseret grus)

 

         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Kvm. Byggegrund:  40.000 m2    Kvm. Byggegrund: 19.700  m2
Skurby:  200 Personer    Skurby:  100  personer
Udgravning bordkørsel:  50.000 m3    Belægning:

11.400  m2

Linjeafvandinger af belægning
Belægning:  10.000 m2       

Vindmøllepark, Hagsholm

 

Simens hovedkontor, Brande

Entrepriser for Vattenfall Vindkraft A/S udført af Sejer Pedersen A/S   Entrepriser for Siemens Hovedkontor, Brande udført af Sejer Pedersen A/S

Bygherre:

Vattenfall Vindkraft A/S   Bygherre: 

Simens Wind Power 

Rådgiver: Grontmij Cal Bro   Rådgiver:  Midtconsult
Totalentreprenør: Stenger og Ibsen   Totalentreprenør:  CC-Contractor A/S
Omfang: 10 vindmøller a 3 MW   Omfang: 

15.000 m² 

Byggeår:    2011 til 2012   Byggeår:   2009
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:   Fagentreprise 
Gennemsnitlig bemanding:  1 til 2 mand    Gennemsnitlig bemanding:  2 til 4 mand 
         
Byggerites kompleksitet:      Byggerites kompleksitet:    
Vindmølleparken ved Hagsholm anses for at være et stort men mindre komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.
 • At klare tung særtransport af møller på bugseringsveje
 • Anlægning af veje mellem møller til kranarbejde
  Simens hovedkontor anses for at være et stort men mindre komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.
 • Forhøjet grundvandsspejl der krævede større grundvandssænkninger
 
         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Skurby: 20 Personer   Kvm. Byggegrund: 25.000  m²
Udgravning bordkørsel: 39.000 m3   Skurby: 300 personer
Belægning: 20.000 m3    Udgravning bordkørsel: 8.000  m3
      Belægning:   7.000 m²

Tjørring skole, Tjørring

 

Heart museum, Herning

Entrepriser for Tjørring Skole udført af Sejer Pedersen A/S   Entrepriser for Hart Museum, Herning udført af Sejer Pedersen A/S

Bygherre:

Herning Kommune   Bygherre: 

Herning Kommunalejendomme

Rådgiver: Friss & Moltke   Rådgiver: 

Orbicon

Totalentreprenør: Jørgen Friss Poulsen A/S   Totalentreprenør:   C.C Contractor A/S
Omfang: 9.700 m2   Omfang: 

 Underjordisk kælderbygning

Byggeår:    2010   Byggeår:    2015
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:   Fagentreprise
Gennemsnitlig bemanding:  3 til 5 mand    Gennemsnitlig bemanding:   2
         
Byggerites kompleksitet:      Byggerites kompleksitet:    
Tjørring skole anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.                             
 • Større og speciel kælderudgravning pga. skolelængerne
 • Forhøjet grundvandsspejl med stor tilstrømning til kælderudgravning
 

Herning museum anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor anlægsudfordringerne Bl.a. har været.

 • Jordarbejdet er fortaget 6 meter under eksiterende terrant
         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Udgravning bordkørsel: 18.000 m3   Kvm. Byggegrund:  
Belægning: 10.000 m²   Gartnerentreprise: 3.000 m²
Gartnerentreprise: 12.000 m²   Reetablering af eksiterende belægning 1.500 m² 
      Udgravning bordkørsel: 6.600 m3

Snejbjerg skole og hal, Snejbjerg

 

 Farmas, Snejbjerg 

  farmas                      

Bygherre:

Herning Kommune   Bygherre: 

Farmas 

Rådgiver: Midtconsult   Rådgiver:  Midtjydsk Totalbyg
Totalentreprenør: CC-Contractor A/S   Totalentreprenør:  MJT A/S
Omfang: 48.000 m2   Omfang: 

Salgs og værkstedslokaler

Byggeår:    2013 til 2015   Byggeår:    2014 til 2015
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:    Fagentreprise
Gennemsnitlig bemanding:  3 til 7 mand    Gennemsnitlig bemanding:   3 til 5 mand
                                                  
Byggerites kompleksitet:                                              Byggerites kompleksitet:    

Snejbjerg skole anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor belægningsudfordringerne Bl.a. har været.

 • På større arealer og parkeringspladser
 • Omlægning af den eksisterende spildevandsledning fra den gamle hal
 • Samtidig med skolebyggeriet skulle områdets spildevandsledninger sepereres.
 

Farmas anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor nedrivningen Bl.a. har været.  

 • Af privat bolig
 • Samt erhvervsbygning
 • Opførsel af nye salgslokaler ink. værksted / 10.000 kvm belægning

 

         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Udgravning bordkørsel:  16.000 m3   Kvm. Byggegrund:  13.000 m²
Belægning:  20.000 m²   Belægning:    10.000 m²
Parkeringsplads: 16.000 m²    

Letbanen, Århus

 

 Skoleparken, Vildbjerg

 

 

Bygherre:

Århus Kommune    Bygherre: 

 Sejer Pedersen A/S

Rådgiver: OBH Gruppen   Rådgiver:   Arkitec
Totalentreprenør: Gråkjær A/S   Totalentreprenør:   Sejer Pedersen A/S
Omfang: 5.000 m²   Omfang: 

 Opførsel af 8 private boliger

Byggeår:    2015 til 2016   Byggeår:    2016
Entrepriseform:  Fagentreprise   Entrepriseform:    Hovedentreprise
Gennemsnitlig bemanding:   10 til 15 mand   Gennemsnitlig bemanding:   2-6
                                                                                                                           
Byggerites kompleksitet:                                              Byggerites kompleksitet:    

Letbanen, Århus anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor jordarbejdet Bl.a. har været.

 

Skoleparken anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor nedrivningen Bl.a. har været.     

 • Af gammel skolehal
 • Knusning af store mængder beton
         
Byggemodning og byggeanstilling     Byggemodning og byggeanstilling    
Belægning:   10.000 m²   Kvm. Byggegrund:  
Skurby:  40 mand   Belægning:    4000 m²

Banegården, Herning

 

Dansk Talentakademi, Holstebro

Banegårdspladsen Herning   Entreprise for Dansk Talentakademig, Holstebro udført af Sejer Pedersen A/S

Bygherre:

Herning Kommune   Bygherre: 

Holstebro Kommune

Rådgiver: NIRAS A/S   Rådgiver:   
Totalentreprenør: CC-Contractor A/S   Totalentreprenør:  Jens Jensen A/S
Omfang: 740 m² terminalbygning   Omfang: 

2014 m²

Byggeår:    2015-2017   Byggeår:   2016-2017
Entrepriseform:  Fagentreprise    Entrepriseform:   Fagentreprise 
Gennemsnitlig bemanding:  2 til 8 mand    Gennemsnitlig bemanding:  2 til 7 mand 
         
Byggerites kompleksitet:      Byggerites kompleksitet:    

Banegården hovedkontor anses for at være et meget komplekst byggeri, hvor nedbrydning- og belægningsarbejdet Bl.a. har været.             

 • Nedrivning af gangbro
 • Store arealer med belægning
 • Specialsten i specielt mønster

 

  Dansk Talentakademi, Holstebro anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor jordarbejdet Bl.a. har været.