2018-2019

Lupinhaven, Næstved

Bygherre

Boligselskabet Trollebo / Domea s.m.b.a.

Rådgiver

Casa Arkitekter A/S / Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniører

Totalentreprenør

JCN Bolig A/S

Omfang

3.800 m2 bolig

Entrepriseform

Fagentreprise
Jord - Kloak - Belægning

Gennemsnitlig bemanding

3 - 7 mand

Byggeriets kompleksitet

Lupinhaven, Næstved anses for at være et stort og komplekst byggeri, hvor anlægsarbejdet Bl.a. har været.

  • Afgravning og bortkørsel af overskudsjord
  • Sætning af brønde
  • Gangstier på kryds og tværs i området

Byggemodning og byggeanstilling


Udgravning og bortkørsel: 2.000 m3

Belægning: 1.500 m2 

Kloakledninger: 500 m

Har du lyst til at vide mere?

 

keyboard_arrow_up