2019-2020

Rådhusgården, Skanderborg

Bygherre

Rådhusgården Skanderborg ApS

Rådgiver

LABAN Arkitekter / Rønslev - Rådgivende ingeniører

Hovedentreprenør

Poul Pedersen A/S

Omfang

6.500 m2
45 Boliger

Entrepriseform

Underentreprise
Jord - Kloak

Gennemsnitlig bemanding

2 - 6 mand

Byggeriets kompleksitet

Rådhusgården, Skanderborg anses for at være et stort og komplekst projekt, hvor anlægsarbejdet Bl.a. har været.

  • Etablering af forsinkelsesbasssin
  • Bortskaffelse af overskudsjord
  • Mange jordanalyser

Byggemodning og byggeanstilling


Udgravning og bortkørsel: 9.000 m3

Leca som bundopbygning ved belægning: 814 m3

Kloakledninger: 800 m

Brønde: 50 stk.

Jordanalyser: 500 stk

Har du lyst til at vide mere?

 

keyboard_arrow_up