2018-2020

Svanen - Strandholmen, Amager

Bygherre

Strandholmen A/S

Rådgiver

Orbicon / Holscher Nordberg

Hovedentreprenør

CASA A/S

Omfang

7.500 m2
93 Boliger
49 private, 44 Almene boliger, 2 erhvervsmål

Entrepriseform

Fagentreprise
Jord - Kloak

Gennemsnitlig bemanding

2 - 6 mand

Byggeriets kompleksitet

Svanen, Strandholmen anses for at være et stort og komplekst projekt, hvor anlægsarbejdet Bl.a. har været.

  • Håndtering af forurenet jord
  • Udgravning i tæt område
  • Etablering af forsinkelsesbassin

Byggemodning og byggeanstilling


Bordkørsel af forurenet jord: 4.200 m3

Leca som bundopbygning ved belægning: 814 m3

Kloakledninger: 900 m

Brønde: 45 stk.

Har du lyst til at vide mere?

 

keyboard_arrow_up