2018

Køge Idrætspark / Fodboldstadion

Bygherre

Køge Kommune

Rådgiver

ÅF Buildings / Cubo Arkitekter A/S

Hovedentreprenør

CC Contractor A/S

Omfang

10.000  m2

Entrepriseform

Underentreprise
Jord - Kloak - Belægning

Gennemsnitlig bemanding

3 - 8 mand

Byggeriets kompleksitet

Køge Idrætspark og Fodboldstadion har været et spændende projekt, som indebar udgravning til boldbane og tribune. Efterfølgende indbygges kloakarbejde, sand og og bundsikringsgrus og til slut belægning. 

  • Sætning af 0,5 km betonkantsten
  • Over 300 meter aco drain
  • Bortskaffelse af forurenet jord
  • Indbygning af mange kubikmeter sand

Byggemodning og byggeanstilling


Udgravning og bortkørsel: 20.000 tons

Indbygning af bundsikring under kunstgræs og tribune: 12.000 m3

Udvendig belægning: 3.600 m2 

Linieafvanding: 386 m

Har du lyst til at vide mere?

 

keyboard_arrow_up